Programarea examenelor/restanțelor

Programarea examenelor/restanțelor

 

LICHIDĂRI

Linia română

Linia maghiară

 

ANII I ȘI II

 

Restanță anul I Istoriografie românească: 17 iulie

Istorie, anul II, linia română

Istoria artei, anul II, linia română

Arheologie, anul II, linia română

Arhivistică, anul II, linia română

Studii de securitate și Relații internaționale

Arheologie, Anul I, linia maghiară

Istoria artei, Anul I, linia maghiară

Turism cultural, Anul I, linia maghiară

Toate specializările master, linia română

Alte specializări, linia maghiară

Masterat didactic, linia maghiară

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

 

Limba franceză:
Sesiune normală (în presesiune) - miercuri, 02.06.2021, ora 14:00 (toate specializările)
Sesiune restanțe - miercuri, 07.07.2021, ora 14:00 (toate specializările)
Examenul se desfășoară pe platforma MS Teams, idem cursului.

 

 

ANII TERMINALI

 

Istorie, linia română

Arheologie, linia română

Arhivistică, linia română

Științe ale informării și documentării, linia română

Filosofie, linia română

Studii de securitate linia română și engleză, Relații internaționale

Linia maghiară de studiu - licență și master

 

 

 

Conform articolului 6, alineatul 6.4 din contractul de studiu, vă rugăm să țineți cont că neachitarea taxelor de școlarizare, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale așa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la interdicția participării studentului la examene și la consecințele aferente neparticipării.

 

Horărârea Consiliului de Administrație 376/13.01.2021 referitoare la Ghidul privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal în timpul desfășurării examenelor prin intermediul tehnologiei și internetului