Criterii de selecţie şi ierarhizare

Criteriul de selecţie valabil pentru toate specializările şi liniile de studiu: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba de predare a programului de studiu.

 • Domeniul Istorie
  1. Specializarea ISTORIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ fără frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară
  2. Specializarea ISTORIA ARTEI (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară
  3. Specializarea ARHEOLOGIE  (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară
  4. Specializarea ARHIVISTICĂ (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  • Pentru linia română:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română (la alegerea candidatului);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
  • Pentru linia maghiară:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă  (la alegerea candidatului);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 • Domeniul Ştiinţe ale Comunicării
  1. Specializarea ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  • Pentru linia română:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română;
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
  • Pentru linia maghiară:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Domeniul Studii culturale
  1. Specializarea ETNOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - linia de studiu: română
  2. Specializarea TURISM CULTURAL (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  • Pentru linia română:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română; sau Istorie sau Geografie (la alegere)
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
  • Pentru linia maghiară:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă sau Istorie sau Geografie (la alegere);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene
  1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  • Pentru linia română:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română;
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
  • Pentru linia maghiară:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Domeniul Ştiinţe politice
  1. Specializarea STUDII DE SECURITATE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
   • - linia de studiu: română şi program de studiu în limba engleză

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie. Pentru programul de studii în limba engleză, Scrisoare de motivaţie va fi redactată în limba engleză.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română;
  2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Domeniul Filosofie
  1. Specializarea FILOSOFIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ fără frecvenţă - doar la linia română)
   • - liniile de studiu: română şi maghiară

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:
  1. Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%
  Criterii de departajare:
  • Pentru linia română:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logică şi argumentare sau Limba şi literatura română (la alegerea candidatului);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
  • Pentru linia maghiară:
   1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logică şi argumentare sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă  (la alegerea candidatului);
   2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.

 

Pentru LICENŢIAŢI se aplică aceleaşi criterii de selecţie ca şi pentru absolvenţii de liceu.