Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială didactică şi de cercetare în domeniile Istorie (prin specializările Istorie, Istoria artei, Arheologie si Arhivistica), Filosofie, Ştiinţe Politice (prin specializarea Studii de Securitate) şi Relaţii internaţionale şi studii europene, pentru toate nivelurile de specializare academică: licenţă, masterat, doctorat. Ea asigura totodată instruire in domeniile Ştiinţa informării si documentării (nivelurile licenţa si masterat) şi Studii culturale (prin programele de licenţă Etnologie şi Turism cultural, şi prin cel de masterat în Studii iudaice). Clasificată pe locul I in România în 2011 prin două dintre domeniile de specializare pe care le oferă - Istorie şi Filosofie (şi contribuind la situarea UBB pe acelaşi loc şi în domeniul Relaţii internaţionale) – Facultatea de Istorie şi Filosofie are un corp profesoral de elită, care asigură pregătirea a peste 1500 de studenţi, precum şi activitatea de cercetare academică în 15 institute şi centre de cercetare, coordonând 10 reviste de specialitate şi peste 30 de proiecte, programe şi granturi naţionale si internaţionale.