Asist. dr. Paul POPA

  • domenii de competență: filosofie politică, drept administrativ și constituțional, drept internațional public
  • e-mail: paul.popa@ubbcluj.ro