Întâlnirile Cercului de Istorie medievală şi modernă timpurie 2017/2018

23 octombrie 2017 6 noiembrie 2017 20 noiembrie 2017
 
4 decembrie 2017 8 ianuarie 2018