Admiterea la Şcoala doctorală RISS

Rezultatele admiterii, septembrie 2022

 

Metodologia de admitere la studiile de doctorat

Calendarul admiterii

Dosarul de admitere

5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la Școala doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate 

12 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*

Proba scrisă pentru toate domeniile va avea loc în sala Ștefănescu Goangă, etaj 1, Clădirea centrală a UBB.

16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor 

3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși 

* După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor 

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere2022.ubbcluj.ro.   

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat! 

*Pentru aceia dintre dvs. care nu dețin un certificat de competență lingvistică valabil în limba engleză, Școala doctorală organizează vineri, 9 septembrie, de la ora 10:00, în sala 305 un interviu pentru testarea nivelului de limbă. Candidații sunt rigați să completeze declarația. Declarația semnată se include ca și piesă în dosarul dvs. de înscriere.  

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat. Mai multe informații privind procesul de admitere, taxe, acte necesare, găsiți pe site-ul ISD: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Toate documentele necesare pentru înscrierea la doctorat vor fi scanate și trimise pe adresa de e-mail a secretariatului școlii doctorale adrian.stan@ubbcluj.ro. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. 

Pentru mai multe informații, vă lăsăm datele noastre de contact:  

Lect.dr. Adrian Stan, E-mail: adrian.stan@ubbcluj.ro 

 

Tematică şi bibliografie pentru concurs

Comisiile de admitere

Programarea concursului de admitere

 

Distribuția locurilor pentru admiterea la doctorat

Distribuție locuri admitere doctorat 2022