Admiterea la Şcoala doctorală de Filosofie

Confirmarea ocupării locului

Doctoranzii admiși trebuie să confirme ocuparea locului în perioada 23–25 septembrie la Institutul de Studii Doctorale (clădirea Echinox, etaj 1, str. Universității nr. 7-9). Vezi Metodologia de admitere, art. 6.

Procedura de înscriere

Pentru candidații de cetățenie română, înscrierile pentru admitere se fac la Secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie (clădirea centrală UBB, sala 139, etaj 1, str. M. Kogălniceanu nr. 1) conform Metodologiei de admitere, după următorul program:

 • 2 – 6 septembrie 2019, între orele 11.00 – 12.00

Contact cu secretarul școlii doctorale pentru admitere:

 • Vlad ILE , tel. 0752019594, email vladilelucian@gmail.com

 

Pentru candidații străini, înscrierile pentru admitere se fac la Institutul de Studii Doctorale (clădirea Echinox, etaj 1, str. Universității nr. 7-9).

For the foreign candidates, the registration for admission is taking place at the Institute for Doctoral Studies (Echinox building, 1st floor, Universitatii 7-9 str.). See https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/.

 

Pentru înscriere, candidații români vor prezenta:

 • fișa de înscriere imprimată (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/)
 • curriculum vitae
 • lista lucrărilor științifice (dacă este cazul)
 • documente originale și fotocopii, sau copii legalizate la notar:
  • diploma de bacalaureat + foaia matricolă
  • diploma de licență + foaia matricolă sau suplimentul de diplomă
  • diploma de master sau studii aprofundate + foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (sau adeverință, în cazul promoției 2019)
  • certificatul de naștere
  • certificatul de căsătorie sau documentul administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul)
  • cartea de identitate
 • declarația privind prelucrarea datelor
 • dovada plății taxei de admitere
 • dosar plic

Pentru mai multe informații, consultați https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.