Prof. dr. Maria Silvia CRĂCIUN

Conf. dr. Maria Silvia CRACIUN

  • Directorul Școlii doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”
  • domenii de competenţă: Istorie medievală universală, istoria bisericii şi a vieţii religioase în epoca premodernă, istoriografie
  • e-mail: maria.craciun@ubbcluj.ro maria_silvia.craciun@yahoo.com
Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-leaProtestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea
(Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996, )