Acte necesare la înscriere

 • -  Acte de studii:
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • -  diploma /adeverinţă licenţă în original (adeverinţa se acceptă doar pentru absolvenţii promoţiei 2019)
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • -  diploma /adeverinţă licenţă în original (adeverinţa se acceptă doar pentru absolvenţii promoţiei 2019)
   • -  diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
 • -  diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă)
 • -  copie după Cartea de identitate
 • -  certificat de naştere copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată
 • -  certificat de competenţă lingvistică
 • -  un exemplar din proiectul de cercetare (la masteratele unde este cazul)
 • -  fişa de înscriere (care se ridică de la secretariat sau se descarcă aici; recomandăm ca fişa să fie salvată pe calculator şi apoi listată)
 • Taxa de admitere la masterat 150 lei

Actele se vor prezenta în dosar plic.