Lect. dr. Anda Ioana CURTA

Poza Anda Curta

  • domenii de competenţă: ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii; securitate umană; securitatea sănătăţii ca nouă paradigmă de securitate în secolul XXI; globalizare şi relaţii internaţionale; sistemul politic internaşional contemporan.
  • e-mail: anda.curta@ubbcluj.ro