Oferta de locuri, sesiunea iulie 2024

Domeniul

Specializarea

Linia de studiu

Locuri buget

Locuri taxă

Istorie

Arheologie și studii clasice

Română

16

14

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Română

6

23

Istoria și socioantropologia epocii moderne

Română

11

19

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Română

13

17

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

Maghiară

17

13

Total Istorie

63

86

Relaţii internaţionale şi studii europene 

Istorie contemporană și relații internaționale

Maghiară

8

41

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Română

5

45

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Română

15

35

Total Relaţii internaţionale şi studii europene 

28

121

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţele informării şi documentării

Română

3

47

Total Științele comunicării

3

47

Studii culturale

 

Studii iudaice

Română

2

14

Patrimoniu și turism cultural

Română

6

10

Total Studii culturale

8

24

Studii de securitate

Managementul securității în societatea contemporană

Română

22

28

Managementul securității în societatea contemporană – IFR

Română

0

50

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Română

15

30

Global Security and Human Rights Policies

Engleză

10

20

Total Studii de securitate

47

128

Filosofie

Filosofie antică și medievală

Română

5

45

Filosofie, cultură, comunicare

Română

7

43

Teorie critică și studii multiculturale

Maghiară

5

43

Total Filosofie

17

131

Total locuri

166

537