My Erasmus: Vincze Csilla

Mă numesc Vincze Csilla, sunt masterandă la Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea Ştiinţa informării şi documentării (biblioteconomie şi arhivistică). Am aflat de această posibilitate încă din anii facultăţii, dar nu am beneficiat de ea. Profesorii m-au încurajat ca să  încerc şi fiind în anul II la master asta a fost ultima posibilitate să plec, să învăţ în străinătate. Am considerat că posibilităţile oferite de această bursă m-ar ajuta mult în completarea şi dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul biblioteconomiei.

Despre studiul meu la Szeged pot să spun că a fost foarte folositor. La Universitatea din Szeged mi s-a oferit posibilitatea de a frecventa  cursuri interesante care la noi deocamdată nu  se predau. Aşi dori să enumăr câteva dintre cursurile pe care le-am studiat: Baze de date de bibliotecă, Bazele informaticii, Sisteme de căutare pe internet, Digitalizarea documentelor tipărite, Cunoştinţe de programare, Bazele juridice ale informaticii, Fotografiere şi redactarea pozelor. Este important să menţionez că accentul s-a pus mai ales pe partea practică şi informatică.

Pe lângă studiu am avut posibilitatea să fac practică în Biblioteca Universitară din Szeged. Această bibliotecă este foarte modernă, totul este informatizat, iar bibliotecarii sunt foarte amabili. Biblioteca pune la dispoziţia studenţilor, cercetătorilor mai mult de 200 de calculatoare pentru studiere cu acces liber la internet. Am avut posibilitatea să mă duc la fiecare departament al bibliotecii şi să ajut în munca lor. Această experienţă petrecută la bibliotecă este de neuitat.

Această Universitate găzduieşte mulţi studenţi din diferite ţări cu diferenţe de naţionalitate şi personalitate. Pot să spun că am avut posibilitatea de a cunoaşte mulţi studenţi din România şi din străinătate. Există o grupă de studenţi maghiari care îi ajută pe studenţii Erasmus să-şi găsească chirie în timpul mobilităţii. Tot aceşti studenţi au organizat petreceri, programe culturale şi excursii în Ungaria. Timpul petrecut la Szeged m-a ajutat şi la înbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză. 

Szeged este un oraş frumos cu programe culturale care au loc în tot anul. Consider că timpul petrecut aici a fost o experienţă pozitivă. Cred că a meritat să vin cu o bursă Erasmus, pentru că am învăţat mult, dar am avut timp şi de distracţie.