Clasamentul candidaților admiși după confirmări, la sesiunea de admitere iulie 2023, nivel licența

Candidaților care au urcat de la taxă la buget li se va restitui AUTOMAT prima tranșă (sau taxa achitată integral), în contul din care s-a efectuat plata, fără a mai fi nevoie de alte documente.

 

Candidații care au renunțat la locul obținut (s-au retras) pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN.

Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro în perioada

7-25 august 2023, cu mențiunea că procesarea lor se va efectua din 1 septembrie 2023.

 

Grupurile de Facebook realizate de Consiliul Studenților Facultății de Istorie și Filosofie (unde veți găsi informații care vin în completarea informațiilor de pe acest site) sunt accesibile pe următoarele link-uri:

Promoția 2023-2026 Licență:
https://www.facebook.com/groups/262580659832359
Promoția 2023-2035 Masterat:
https://www.facebook.com/groups/1897413064011614
 
În prima postare a acestor grupuri vor fi  menționate grupurile de WhatsApp unde vă puteți cunoaște colegii, înainte de începerea anului universitar.

Lista candidaților pe specializări la sesiunea de admitere iulie 2023 - rezultate finale

Istorie, Limba română Limba maghiară

Istoria Artei Limba română Limba maghiară

Arheologie Limba română Limba maghiară

Arhivistică Limba română Limba maghiară

Relații internaționale și studii europene Limba română Limba maghiară

Științe ale informării și documentării Limba română

Etnologie Limba română

Turism cultural Limba română Limba maghiară

Studii de securitate, Limba română  Candidați romi

Studii de securitate, Limba engleză

Filosofie, Limba română Limba maghiară Candidați din mediul rural