Selecția studenților pentru Blended Intensive Program “Forms of dialogue/discussion in education. Philosophical perspectives & approaches”

Facultatea de Istorie și Filosofie organizează, în perioada 24-31 mai 2024 procesul de selecţie pentru programul BIP ERASMUS+ “Forms of dialogue/discussion in education. Philosophical perspectives & approaches” organizat de Universitatea Aegean, Rhodos, Grecia.
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

 

Condiţiile de participare

Pentru a candida la concursul de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul BIP, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  • să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licență, masterat, doctorat) și indiferent de statut (bugetat sau cu taxă);
  • să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
  • să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională eliberat de o instituție acreditată. Sunt acceptate și adeverințele eliberate de secretariat care să conțină calificativele obținute la sfârșitului semestrului 1/anului I;
  • să fie integraliști după ultima sesiune de examene.

Elementele cerute la dosar sunt:

  • curriculum vitae în limba engleză, model european, datat și semnat, în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_CV;
  • scrisoare de motivație în limba engleză de maximum 2 pagini în care să descrieți proiectul pe care vi-l propuneți în BIP salvată în format .pdf în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Scrisoare;
  • fișa candidatului cu toate câmpurile completate, datată și semnată salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Fisa;
  • declarație selecție cu toate câmpurile completate, datată și semnată salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Declaratie.

Toate documentele se trimit în format .pdf până în 31 mai inclusiv, la următoarea adresă de e-mail: stefan.maftei@ubbcluj.ro