Clasamentul candidaților admiși după confirmări, la sesiunea de admitere iulie 2023, nivel masterat

Candidaților care au urcat de la taxă la buget li se va restitui AUTOMAT prima tranșă (sau taxa achitată integral), în contul din care s-a efectuat plata, fără a mai fi nevoie de alte documente.

 

Candidații care au renunțat la locul obținut (s-au retras) pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN.

Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro în perioada

7-25 august 2023, cu mențiunea că procesarea lor se va efectua din 1 septembrie 2023.

 

Listele candidaților admiși după confirmări, în sesiunea iulie, 2023

 

Arheologie şi studii clasice

Societate, artă, identităţi în Europa Centrală

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Leadership şi comunicare în organizaţiile internaţionale

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu şi turism cultural

Studii iudaice

Managementul securităţii în societatea contemporană zi și IFR

Securitate, intelligence şi competitivitate

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică și studii multiculturale