Şcoala Doctorală Filosofie

Anunţuri

The Doctoral School of Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, invites submissions for the fourth installment of the International Conference for Doctoral Students in Philosophy that is going to take place on May 16-17, 2024
Eveniment

În atenţia doctoranzilor care au depăşit stagiul iniţial de 3 ani:
Depunerea la Secretariatul ŞDF a solicitărilor (formular) conform Legii 49/2013 şi Hotărârii Senatului UBB are termen limită 6 octombrie 2017.


Evenimente

CFP International conference for doctoral students in Philosophy Iv

 

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicațiile doctoranzilor din 2023

 

CFP International conference for doctoral students in Philosophy III

 

CFP – International Conference for Doctoral Students in Philosophy

 

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicațiile doctoranzilor din 2020:

http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1322.pdf

 

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 8 mai 2020 (online)

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicaţiile doctoranzilor din 2019:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1263.pdf

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 24 mai 2019

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicaţiile doctoranzilor din 2018:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1189.pdf

Alte informaţii: