Abilitare

Ghid de elaborare a tezei de abilitare

Standarde minimale naționale

 • Teze de abilitare susținute
  • 2014
   • Dan-Eugen Rațiu (UBB): Current Approaches to Art and Everyday Life: Aesthetics and Arts Policy Analysis
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=48&domeniu=184
  • 2015
   • Ion Copoeru (UBB): Meaning and Behaviour. Fundamental and Applied Phenomenological Investigations
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=44&domeniu=126
  • 2016
   • Monica Brînzei (UBB): Les commentaires des Sentences de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Une histoire de textes et d’auteurs connus, méconnus, perdus ou retrouvés
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=374&domeniu=394
  • 2017
   • Virgil Drăghici (UBB): Structuri diagonale în argumentarea logico-filosofică (Diagonal Structures in Logical and Philosophical Argumentation)
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=501&domeniu=521
   • Sorin-Gelu Borza (Universitatea din Oradea): Arhitectura ideologică a discursului elitei intelectuale în România. O examinare critică a modernității ratate (Ideological architecture of intellectual discourse in Romania. A critical examination of failed modernity)
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=501&domeniu=521
   • Márton-Attila Demeter (UBB): Habilitációs Tézis
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=501&domeniu=521
  • 2018
   • Mihaela-Cornelia Frunză (UBB): Etica aplicată în contexte interdisciplinare. Consiliere etică, dezbateri și analize de filosofie aplicată (Applied Ethics in Interdisciplinary Contexts. Ethical Counselling, Ethical Debates and Analysis of Applied Philosophy)
    http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=589&domeniu=609
  • 2021
   • Gizela HORVATH (Universitatea Creștină Partium din Oradea): A kortárs művészet a filozófia tükrében (Arta contemporană în oglinda filosofiei) (Contemporary Art in Light of Philosophy) https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/gizela-horvath/ https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare/?an=786&domeniu=806
  • 2022

2023