16 aprilie – 16 iunie 2024

Sesiune de lichidare pentru anul III nivel licență, respectiv anul II nivel master

Calendar:

Depunerea cererilor: în perioada 10-11 iunie 2024 (fie la secretariatul facultății - program cu publicul: 9.00-12.00, fie pe adresele de e-mail ale secretarelor de specializare)

Achitarea examenelor:  12-13 iunie 2024 (după primirea confirmării din partea secretariatului)

Afișarea programării examenelor: 14 iunie 2024

Desfășurarea sesiunii de lichidare: 17-23 iunie 2024

 

Art. 23, alineat 4 din Regulamentul de credite transferabile:

În cazul studenților din an terminal, care au discipline nepromovate din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate nu depășește 20, Consiliile facultăților pot decide organizarea unei sesiuni de restanțe suplimentare (sesiune de lichidare). Pentru participarea la aceste evaluări se percepe ½ din taxa aferentă contractării disciplinei respective. În această sesiune studenții se pot prezenta pentru evaluare o singură dată la fiecare disciplină nepromovată.

 

ATENȚIE!

Studenții aflați în prelungire de studiu achită examenele restante aferente semestrului 6 (nivel licență), respectiv 4 (nivel masterat) integral, iar în cazul în care au examene restante din semestrele anterioare, vor achita costul acestora la jumătate, pe baza unei cereri, conform regulamentului și calendarului de mai sus.