27 iulie – 31 decembrie 2023

Informații despre restituirea taxelor de școlarizare - admitere nivel licență, 2023

Candidaților care au urcat de la taxă la buget li se va restitui AUTOMAT prima tranșă (sau taxa achitată integral), în contul din care s-a efectuat plata, fără a mai fi nevoie de alte documente.

 

Candidații care au renunțat la locul obținut (s-au retras) pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN.

Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro