27 iulie 2023 – 29 februarie 2024

Informații despre restituirea taxelor de școlarizare - admitere nivel licență, 2023

Candidații care au urcat de la taxă la buget, respectiv cei care au renunțat la locul obținut (s-au retras) pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN.

Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro