Lect. dr. GERGELY Péter-Alpár

  • domenii de competență: logica formală și logica simbolică
  • e-mail: alpar.gergely@ubbcluj.ro