Conf. dr. habil DEMETER Márton Attila

Lect. dr. DEMETER Marton Attila

  • Directorul Departamentului de Filosofie în limba maghiară
  • domenii de competenţă: Filosofie politică, teorii ale naționalismului, istoria gândirii politice, teoria și filosofia istoriei;
  • e-mail: marton.demeter@ubbcluj.ro