Conf. dr. Mihai MAGA

Lect. dr. Mihai MAGA

 

  • domenii de competenţă: filosofie politică medievală, filosofie politică, istoria ştiinţei premoderne, digital humanities
  • e-mail: mihai.maga@ubbcluj.ro