24 – 26 mai 2023

Conferința de încheiere a proiectului POCU 130584 SMART Student for future!

Anunț

 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Istorie şi Filosofie, anunță Conferinţa de încheiere a proiectului cu titlul : ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”, care va avea loc vineri, 26 mai 2023, ora 10, în Aula Ferdinand I, str. Napoca nr.11.
Prin acest proiect s-a urmărit creșterea numărului de absolvenți ai facultăților implicate care își găsesc un loc de muncă în sectoarele economice cu potential competitiv și în domeniile de specializare inteligentă. Ca element de inovație, proiectul a oferit posibilitatea colaborării interdisciplinare prin pilotarea a unsprezece clustere SMART cu caracter inovativ și potential de aplicabilitate pe piață – exemple de bune practici.
Dintre rezultatele pozitive obţinute în cadrul proiectului mai menţionăm: efectuarea stagiilor de practică în companii şi instituţii partenere de către 334 de studenţi şi masteranzi; 32 acorduri de colaborare încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţii/companii în vederea organizării stagiilor de practică; 367 de studenţi care au avut oportunitatea de a participa la activități de management de proiect, cursuri de antreprenoriat, întreprinderi simulate, activități de dezvoltare personal; Majoritatea studenților au beneficiat de premii, de un kit al studentului, precum și de o excursie organizată în cadrul proiectului. Au fost organizate şi dotate 3 birouri și un Laborator de practică.
Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni, este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 4.751.647,61 lei, din care 4.656.614,64 lei valoare nerambursabilă și 95.032,97 lei contribuție proprie. Proiectul se desfășoară în perioada 2 decembrie 2020 – 31 mai 2023.
Pentru informaţii suplimentare echipa de proiect vă stă la dispoziţie la adresa de mail  smart.granturi@ubbcluj.ro.