6 – 24 iunie 2023

Programarea examenelor din sesiunea de lichidare

Programare examene lichidare

 

În cazul studenţilor din an terminal (anul III licența și anul II masterat), care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliul facultăţii întrunit în data de 25.01.2022 a decis organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertație. Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cea a disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Calendar:
Depunerea cererilor între 06-09 iunie 2023, ora 12.00 la prânz
Plata examenelor în perioada 12-14 iunie 2023 - aceasta se realizează din contul personal din Academic Info numai după confirmarea primită din partea secretariatului
Afișarea examenelor: 16.06.2023
Sesiunea de lichidare 19.06-24.06.2023
Cererile pentru sesiune de lichidare se trimit pe e-mail-ul secretarei de specializare