Lista de publicaţii

Cărți (Bibliografie selectivă)

1. Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş (scrisori primite), Editura Dacia, Cluj, 1976, 275p. (în colaborare cu M. Dan).

2. Vincenţiu Babeş (1821-1907), Editura Facla, Timişoara, 1980, 234 p.

3. Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş (scrisori trimise), Editura Dacia, Cluj, 1983, 305 p. (în colaborare cu A. M. Cipăianu).

4. George Bariţ şi contemporanii săi, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, 386 p. (în colaborare).

5. La consolidation de l'union de la Transylvanie et de la Roumanie (1918-1919). Témoignages Français, Bucureşti, 1990, 334 p. (în colaborare cu Gh. Iancu).

6.At the Cross-Roads (Fall of 1917-Spring 1918). Great Britain and Romania's Making of a Separate Peace, Editura Cogito, Oradea, 1993, 310 p.

7. George Bariţ şi contemporanii săi, Editura Minerva, Bucureşti, 1993, 260 p.(în colaborare).

8. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1919. Documente, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1996, 620 p. (în colaborare cu D. Suciu şi S. Retegan).

9. La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre 1914-1918, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997 (sub redacţie cu V. Vese), 184 p.

10. La fin de la Première Guerre mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, Presses Universitaires de Cluj, Cluj-Napoca, 2000 (sub redacţie cu V. Vese), 355 p.

11. Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, Cluj Napoca, University Press, 2000 (sub redacţie cu Virgiliu Ţârău), 268 p.

12.Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918 (coordonator Simion Retegan), volumul II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004, 597 p. (colaborator).

13. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1848-1918(coordonator Simion Retegan), volumul III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 641 p. (colaborator).

14. Catholicisme et communisme en Roumanie 1946-1955. Une perspective diplomatique Française, E.F.S.E., Cluj-Napoca, 2014

15. Catolicism și comunism în Romania 1946-1955. O perspectivă diplomatică franceză, Argonaut, Cluj-Napoca, 2015

16. Vincenţiu Babeş (1821-1907), Ediţia a II-a îngrijită şi prefaţată de Acad. Păun Ion Otiman, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015

 

 

 

Articole și studii

1. „Contribution à l 'étude des relations roumano-austro-hongroises au début du dualisme (1867-1868)", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 2, Cluj, 1989 (în colaborare cu D. Suciu)

2. „The Memorandum and European Diplomatic Circles", Transylvanian Review, No.4, Winter, 1994

3. „Old and New in the Romanian Writing on International Relations (1990-1993)" în The History of International Relations in Central and Eastern Europe. Study, Tradition and Research Perspectives, Cluj-Napoca, 1995

4. „Conception et action politiques dans le mouvement national roumain (1860-1872)", Buletin of the Center for Transylvanian Studies, IV, 2, September, 1995  (în colaborare cu D. Suciu)

5. „The Romanian Greek-Catholic Church under Communism" în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj -Napoca, 1995

6. „Le Général Henri Mathias Berthelot et la Bessarabie (janvier-février 1918)", Transylvanian Review, volume V, No.3, Winter 1996

7. „Minorities in Interwar Romania and the League of Nations", Transylvanian Review, volume IV, No.2, Summer 1996 (în colaborare cu Gh. Iancu)

8. „Une Eglise réduite au silence: les gréco-catholiques roumains et le communisme", Transylvanian Review, volume VI, No.1, Spring,  1997

9. „Roumains et Français sur le front de Roumanie 1917-1918" în La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre, Editura Universităţii, Cluj, 1997

10. „Considérations sur les débuts de la Mission Militaire Française en Roumanie (1916)", Transylvanian Review, volume VI, No.3,  1997

11. „Soviet Attempts at Destabilizing Romania during the dynastic crysis", în Romanian and British Historians on Contemporary History of Romania, edited by George Cipăianu and Virgiliu Târău, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca University Press, 2000 (în colaborare cu I. Ciupea)

12. „Dilemmes, options et risques dans les relations internationales de la Roumanie pendant la Première Guerre mondiale" în La fin de la Première Guerre mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, sous la direction de G. Cipăianu et Vasile Vese, Presses Universitaires de Cluj, Cluj-Napoca, 2000

13. „La chiesa Greco-Cattolica Romena nei primi anni del processo di sovietizzazione del paese" în Etnia e confessione in Transylvania (secoli XVI-XX), a cura di Francesco Guida, Lithos editrice, Roma, 2000

14. „La formation de la Grande Roumanie" în L'altra metà del continente. L'Europa centro-orientale dalla formazione degli Stati nazionali all'integrazione europea , a cura di Francesco Guida, Padova, CEDAM, 2003

15. "L 'impronta europea dei romeni e della loro civiltà nei secoli XVIII-XX. Opzioni intellettuali e modernizzazion culturale e politica", în Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali,  a cura di Francesco Randazzo, Roma, Periferia, 2003

16. "L 'ancrage européen des Roumains et de leur civilisation (XVIIIe-XIXe siècles)", Transylvanian Review, volume XIII, No.2, Summer, 2004

17. „La Chiesa Greco-Cattolica romena dopo il 1989", Annuario dell 'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004

18. „Dimensiunea internaţională a unui caz de solidaritate catolică: Monseniorul Vladimir Ghika în închisorile comuniste din România", Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica, XLIX, 1, 2004

19. „Opţiunea occidentală a românilor (secolele XVIII-XX)" în Călători români în Occident, coordonatori Nicolae Bocşan şi Ioan Bolovan, CST, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004

20. „Il modello ceausista nel regime politico comunista romeno" în Comunismo e comunismi.Il modello rumeno. Atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, a cura di Gh.Mândrescu, Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005

21. „La Romania e gli armistizi del 1917 et del 1918 (Focşani, Belgrado)" în Guerra e società nel XX secolo, a cura di Gh.Mândrescu, Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007, (în colaborare cu Gh. Iancu)

22. "I romeni e la formazione dell'idea di "Grande Romania", in Annuaro Dell'Istituto Di Studi Italo-Romeno, Nr.VIII, 2012

 

 

 

Bibliografii

1. Bibliografia istorică a României 1944-1964, I, Bucureşti, 1970, 370 p. (colaborare)

 

Traduceri

1. Illyriens et Daces, Cluj-Bucureşti, 1972, 295 p. (tradus partea română)

2. La civilisation classique des Daco-Gètes, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 1979, 108 p.

3. The Dacians, John Harisson Ltd. Stockton, 1980 (în colaborare cu Elisabeta Isacu), 109 p.

4. Francesco Traniello, Gianni Sofri, Il Risorgimento. Scurtă istorie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 112 p.

5. Marc Bloch, Pledoarie pentru istorie, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, 232 p.