Prof. dr. Gelu A. FLOREA

Conf. dr. Gelu A. FLOREA

  • domenii de competenţă: Arta şi arheologia celei de-a doua epoci a fierului, religii protoistorice;
  • e-mail: aurel.florea@ubbcluj.ro gelufl@yahoo.com