Prof. dr. Ciprian MIHALI

Conf. dr. Ciprian MIHALI

  • Directorul Departamentului de Filosofie
  • domenii de competenţă: Filosofie contemporană, filosofie politică, filosofii ale vieţii, teorii ale spaţiului, teorii ale modernităţii
  • e-mail: ciprian.mihali@ubbcluj.ro