Conf. dr. Ana Victoria SIMA

Lect. Ana Victoria SIMA

  • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria bisericii, instituţii ecleziastice, relaţii pontificale;
  • e-mail: ana.sima@ubbcluj.ro anavictoriasima@gmail.com