31 martie – 2 aprilie 2023

Stările generale ale filosofiei

În perioada 31 martie-2 aprilie 2023, Departamentul de Filosofie și Centrul de Filosofie Aplicată din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează prima ediție a Stărilor generale ale Filosofiei.
Evenimentul va reuni la Cluj profesori, cercetători, studenți din marile centre universitare românești, îndeosebi de la facultățile de Filosofie din București, Cluj, Iași și Timișoara, dar și din licee din alte orașe ale țării.
Obiectivul principal al acestei întâlniri este de a lansa o dezbatere națională cu privire la situația filosofiei în România, înțeleasă ca profesie, ca domeniu de studiu și de cercetare, ca materie de reflecție și instrument de înțelegere a devenirilor lumii actuale. Participanții vor discuta despre valoarea cercetării în filosofie, dar și despre ce anume se predă din filosofie în școlile românești. Despre poziția amenințată a Filosofiei printre disciplinele școlare și cele academice și despre prejudecățile sociale din jurul ei. Dar și despre popularizarea mediatică, pe platforme digitale și rețele sociale a filosofiei, despre importanța gândirii critice și despre nevoia reabilitării dialogului rațional și argumentat în societate.
Vor mai fi puse în discuție perspectivele de carieră după absolvirea Filosofiei, îndeosebi cele care privesc consilierea filosofică. Deloc în ultimul rând, va fi vorba la Cluj despre posibilitatea înființării sau reînființării unei Societăți române de Filosofie care să apere drepturile membrilor comunității de filosofi din România și să-i reprezinte în dialogul cu instituțiile statului.
Manifestarea va mai găzdui și un concurs de dezbateri între echipe de studenți din cele patru facultăți de Filosofie din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara) pe teme tratând despre provocări ale societății contemporane.
Manifestarea va beneficia de suportul mai multor edituri care au publicat în ultimii ani importante lucrări de filosofie (Editura Trei, Editura Idea, Editura Tact și Wens Tour). Acest eveniment se va bucura şi de sprijinul unor parteneri media din mass-media locală şi naţională (Radio România Cultural, Radio România Cluj, NCN, ViaCluj TV, TVR Cluj).
Lucrările întâlnirii se vor desfășura în Clădirea Centrală a UBB, str. Kogălniceanu nr. 1, și vor fi transmise live pe Facebook și Youtube.
Stările generale ale Filosofiei este un eveniment periodic, care se va desfășura semestrial, în alternanță, în centrele universitare care găzduiesc facultăți de Filosofie.