Şcoala doctorală de Filosofie - Cadre didactice afiliate

BERESCHI Andrei, conf. univ. dr.

 • Istoria filosofiei antice, moderne
 • History of Ancient and Modern Philosophy

E-mail: bereschia[at]yahoo.com

 

GREGUS Zoltán, lect. univ. dr.

 • Estetică, filosofia artei, filmologie
 • Aesthetics, Philosophy of Arts, Filmology

E-mail: zoltangreguss[at]gmail.com

 

KEREKES Erzsébet, lect. univ. dr.

 • Hermeneutică; Etici aplicate; Filosofia religiei; Filosofia pentru copii
 • Hermeneutics; Applied Ethics; Philosophy of Religion; Philosophy for Children

E-mail: hunyadikzsoka[at]gmail.com

 

MAFTEI Ștefan, lect. univ. dr.

 • Estetică; Retorică; Filosofia culturii; Hermeneutică
 • Aesthetics; Rhetoric; Philosophy of Culture; Hermeneutics

E-mail: stmaftei[at]yahoo.com

 

MAGA Mihai, lect. univ. dr.

 • Filosofie politică; Filosofie politică medievală: Istoria științei premoderne
 • Political Philosophy; Medieval Political Philosophy; History of Premodern Science

E-mail: mihaimaga[at]gmail.com

 

SZIGETI Attila, lect. univ. dr.

 • Filosofia contemporană: fenomenologie, filosofia franceză contemporană, filosofia analitică a minţii şi a ştiinţelor cognitive
 • Contemporary philosophy: Phenomenology, Contemporary French Philosophy, Philosophy of Mind and Cognitive Science

E-mail: szigetiat[at]yahoo.com

 

UNGVÁRI ZRÍNYI Imre, conf. univ. dr.

 • Etică; Antropologie; Etici aplicate; Comunicarea din perspectivă fenomenologică
 • Ethics; Anthropology; Applied Ethics; Communication from a phenomenological perspective

E-mail: iungvari[at]gmail.com