Conf. dr. Ştefan MAFTEI

 

  • domenii de competenţă: Estetică, retorică, filosofia culturii, hermeneutică, metode de cercetare în filosofie;
  • e-mail: stefan.maftei@ubbcluj.ro stmaftei@yahoo.com