Şcoala Doctorală Filosofie - Conducătorii de doctorat

BAUMGARTEN Alexander, prof. univ. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Filosofia evului mediu latin
 • Latin Medieval Philosophy

E-mail: alexbaum7[at]gmail.com

 

BRINZEI Monica, CS I dr. habil.

 • Teologia şi filosofia latină a secolelor XIV-XV
 • Latin Philosophy and Theology in XIVth-XVth Centuries

E-mail: mbrinzei[at]gmail.com

 

CIOMOŞ Virgil, prof. univ. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Filosofie transcendentală; Fenomenologie contemporană – aplicaţiile lor în psihanaliză
 • Transcendental Philosophy; Contemporary Phenomenology – their application in Psichoanalysis

E-mail: virgil_ciomos[at]yahoo.com

 

CODOBAN Aurel, prof. univ. dr. – pensionar

Autoevaluare 2012-2016

 • Teoria semnelor şi interpretării; Filosofia comunicării
 • Theory of Signs and Interpretation; The Philosophy of Communication

E-mail: aurelteodor[at]gmail.com

 

COPOERU Ion, prof. univ. habil. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Abordări ale normativităţii: filosofie politică, filosofia dreptului, etica aplicată
 • Approaches of Normativity: Political Philosohy, Philosophy of Law, Applied Ethics

E-mail: copoeru[at]hotmail.com

 

DEMETER Márton Attila, conf. univ. habil. dr.

 • Filosofie politică; Problema minorităţilor naţionale; Teorii ale naţionalismului; Multiculturalismul; Republicanismul
 • Political Philosophy; Nationalities Question; Theories of Nationalism; Multiculturalism; Republicanism

E-mail: demetermartonattila[at]gmail.com

 

DRĂGHICI Virgil, conf. univ. dr. habil.

 • Logică matematică: Incompletitudine şi nedecidabilitate (Gödel, Rosser, Turing, Feferman, Smullyan). Logică modală. Filosofie germană (Wittgenstein, Heidegger, Gadamer)
 • Mathematical logic: Incompleteness and Undecidability (Gödel, Rosser, Turing, Feferman, Smullyan). Modal logic. German Philosophy (Wittgenstein, Heidegger, Gadamer)

E-mail: vidra007[at]gmail.com

 

FRUNZĂ Mihaela Cornelia, conf. univ. habil. dr.

 • Etică; Etici aplicate; Studii de gen
 • Ethics; Applied Ethics; Gender Studies

E-mail: mihafrunza[at]gmail.com

 

MUSCĂ Vasile, prof. univ. dr. – pensionar

Autoevaluare 2012-2016

 • Istoria filosofiei antice si moderne; Filosofie românească
 • History of Ancient and Modern Philosophy; Romanian Philosophy

E-mail: vasilemusca[at]yahoo.co.uk

 

RAŢIU Dan Eugen, prof. univ. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Estetică; Filosofia artei; Filosofia culturii; Analiza practicilor si politicilor culturale
 • Aesthetics; Philosophy of art; Philosophy of culture; Analysis of cultural practices and policies

E-mail: dan.ratiu[at]ubbcluj.ro

 

VARTIC Rodica Marta, prof. univ. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Studiul interdisciplinar al filosofiei româneşti, urmărind conexiunile cu evoluţia istorică a culturii române, şi cu mişcarea de idei din Europa
 • Interdisciplinary Study of Romanian Philosophy focussing both on the connections with the historical evolution of the Romanian culture and on the movement of ideas in Europe

E-mail: martapetreu[at]revista-apostrof.ro

 

VERESS Carol, prof. univ. dr.

Autoevaluare 2012-2016

 • Probleme semiologice şi hermeneutice ale cunoaşterii, comunicării şi culturii; Investigaţii de filosofie aplicată.
 • Semiological and Hermeneutical Problems of Knowledge, Communication and Culture; Investigations of Applied Philosophy

E-mail: veress.karoly[at]ubbcluj.ro, veresskaroly53[at]gmail.com