Admitere Istoria Artei

Specializarea Istoria artei din cadrul Departamentului de Istorie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie reprezintă una dintre specializările domeniului Istorie, alături de Istorie, Arheologie şi Arhivistică.

Istoria artei la Universitatea din Cluj este una dintre specializările de tradiţie, această disciplină făcând parte din curriculumul universitar încă din 1919. Desfiinţată ca linie de studiu în anii 1970, de către comunişti, Istoria artei a reapărut în anul 1997.

Specializarea Istoria artei are un trunchi comun cu restul specializărilor domeniului Istorie, la care se adaugă un pachet de cursuri de iniţiere în istoria artei. Acesta din urmă cuprinde cursuri de istoria artei universale şi româneşti, precum şi alte câteva cursuri speciale.

Cursurile specializării Istoria artei sunt menite să deschidă perspectiva unei cariere în diferite domenii, cum ar fi: conservator al operelor de artă şi monumentelor istorice, muzeograf, curator, redactor, jurnalist, lucrător în domeniul cultural şi al protecţiei patrimoniului, sau al managementului cultural.

Alături de cursuri, la Istoria artei, în planul de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică la muzee, galerii, instituţii de cultură, şantiere de restaurare, şantiere arheologice sau excursii de studiu. Acestea reprezintă partea practică a specializării care să asigure contactul direct cu monumentele de arhitectură şi artă, precum şi cu viaţa artistică.

Pe lângă aceste cursuri şi stagii de practică, ca rezultat al colaborării dintre studenţi şi profesori, catedra de istoria artei organizează cercuri ştiinţifice studenţeşti, vizite şi dezbateri la unele galerii de artă din Cluj şi excursii de studiu în Ardeal.

Prezentarea specializării: http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/licenta/istoria_artei.html