6 iulie 2020 → 11 septembrie 2020

Cereri situaţii speciale (pentru anii terminali)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CU SITUAŢIA ŞCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ ŞI A CELOR CARE DORESC TRANSFER LA ALTE SPECIALIZĂRI
Conform Regulamentului sistemului european de credite transferabile, cererile de reînmatriculare și prelungire de studii se completează pe Academicinfo cu zece zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar, în intervalul 01.09-11.09.2020.
Cererea de reînmatriculare se trimite pe mail secretarei specializării, în aceeași perioadă (01.09-11.09), taxa de reînmatriculare de 300 lei şi prima tranşă de școlarizare se vor achita după confirmarea (prin mail) din partea secretariatului că veți putea fi reînmatriculat. 
Studenţii din anul III nivel licenţă şi anul II nivel masterat care au situaţia neîncheiată se pot prezenta la examenele din sesiunea specială (07.09-11.09) pe baza unei cereri și plata examenelor după cum urmează: 
- examenele de semestrul II sunt programate în intervalul 31.08-06.09.2020;
- examenele de semestrul I vor fi programate în intervalul 07.09-11.09.2020.
Cererea şi chitanţa/dovada achitării creditelor aferente fiecărui examen se vor trimite pe mail secretarei specializării în perioada 31.08-02.09.2020.
 
« Anunţuri