4 – 15 octombrie 2022

Prelungire termen completare Contracte de studiu în Academic Info

Perioada de completare a contractelor de studiu s-a prelungit după cum urmează:

 - contracte învățământ cu frecvență, anii I, II și III: 7 Octombrie 2022

 - contracte învățământ la distanță: 15 Octombrie 2022

Vă rugăm să vă încadrați în termenul indicat!