6 octombrie 2017 → 17 octombrie 2017

IMPORTANT pentru beneficiarii reducerii de taxe de şcolarizare

Până ȋn data de 16 octombrie 2017, studenţii anului II şi III, care beneficază de reducerea taxei de şcolarizare pentru a doua specializare vor prezenta Secretariatului facultăţii o adeverinţă care să ateste realizarea la prima specializare a cel puţin 30 de credite ȋn anul universitar precedent, ȋn conformitate cu Regulamentul de acordare a reducerilor de taxe, aprobat ȋn Consiliul Profesoral din 29.09.2017.
 
« Anunţuri