CV
Profesor emerit dr. Ovidiu MUREŞAN

Conf. dr. Ovidiu MUREŞAN

Numele şi prenumele : Mureşanu C. Ovidiu

Locul şi data naşterii :  Timişoara, 30 septembrie 1951

Părinţii: Hilda şi Camil

Starea civilă: căsătorit

Soţia: Maria Mureşanu, prof. de istorie Liceul de muzică „Sigismund Toduţă" din Cluj-Napoca

Studii: Şcoala generală nr. 2  din Cluj-Napoca (1958-1966), Liceul „G Bariţiu" din Cluj-Napoca (1966-1970), Facultatea de istorie-filosofie, UBB Cluj-Napoca (1970-1974)

Naţionalitatea: română

Limbi străine: germană, foarte bine

                        maghiară, franceză, engleză,  fluent

                        italiană, rusă, citit cursiv, vorbit mai slab

Locuri de muncă: Arhivele Statului, Filiala Cluj (1974-1978), Universitatea „Babeş- Bolyai",

                             Facultatea de istorie-filosofie, secţia istorie (1978-      )

Funcţii:  arhivist (1974-1978) asist. univ. (1978- 1984), lect.univ. (1984- 1991), conf. univ. (1991 -

Titluri ştiinţifice: doctor în istorie - 1986, cond. şt. acad. dr. doc. Ştefan Pascu

Specializări: Bursă de cercetare DAAD la univ. din München, Tübingen, Freiburg şi Heidelberg          

                       (1990), Bursă de cercetare Tempus la Univ. liberă din Bruxelles (1993), Bursă de                                      cercetare  Tempus la Univ. din Münster (1998), Bursă de cercetare la Univ. din Würzburg (1998). Respectivele specializări au fost pentru disciplinele: Istoria Evului mediu, Istoriografia universală,

                     Istoria ideilor politice, Istoria culturală a Europei şi Istoria integrării europene.

Publicaţii:

I. Cărţi     

 1. Războiul de independenţă în presa din Transilvania, Ed. „Dacia", Cluj, 1977.
 2. Războiul de independenţă în proza scurtă, Ed Militară, Buc., 1987.
 3. Judecata lui Paris, Studii şi eseuri, Ed. „Aperta", Cluj-Napoca, 1996.
 4. Renaşterea europeană în viziunea istoriografiei româneşti, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997.
 5. Introducere în istoria medie universală, Ed. „Todesco", Cluj-Napoca, 2002.
 6. Istoria Românilor (colab.), vol. V-VI, Ed. Enciclopedică, 2002.

- capitolele Cultura română în sec. al XVII-lea, Cultura saşilor din Transilvania în sec. al XVII-lea, Cultura germanilor din Transilvania, Banat şi Bucovina în sec al XVIII-lea.

 1. Sinteză de istorie medievală universală, Ed. „Todesco", Cluj- Napoca, 2003.
 2. De la Antichitatea târzie la amurgul Evului mediu, Ed. „Todesco", Cluj-Napoca, 2004, 2006 si 2007
 3. Umanism, Renaştere şi Papalitate în secolul al XV-lea, Editura „Tribuna", Cluj-Napoca, 2005.
 4. Sensurile labirintului, Editura „Todesco", Cluj-Napoca, 2006.
 5. Sisteme de securitate în Evul Mediu şi la începutul epocii moderne, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009.

II. Studii şi articole

a)      în volume de studii (aproximativ 17)

b)      în reviste ştiinţifice de profil istoric şi în reviste de cultură - precum „Tribuna","Steaua", „Transilvania", „Amfiteatru", „Vatra", „Echinox"  - (aproximativ 75 de studii şi articole, în ţară şi în străinătate)

 •