Lista de publicaţii
Prof. dr. Mihai BĂRBULESCU

 

Cărţi

 

l. Interferenţe spirituale în Dacia romană, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984, 238 p.  (ed. a II-a, revăzută şi adăugită: Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2003, 326 p. + XX planşe)

2. Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987, 204 p.

3. Potaissa. Studiu monografic (Dissertationes Musei Potaissensis, 1), Turda, 1994, 202 p. + XVI pl.

4. Das Legionslager von Potaissa (Turda). Castrul legionar de la Potaissa (Turda). (Führer zu den archäologischen Denkmälern aus Dacia Porolissensis, 7), Zalău, 1997, 87 p.

5. Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda, Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2008, 388 p. + LIV pl.

6. Signum originis. Religie, artă şi societate în Dacia romană, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, 302 p.

7. Inscripţiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 288 p.

8. Arta romană la Potaissa, Editura Academiei Române, București - Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 306 p.

9. Arheologia azi, în România, Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2016, 224 p.

10. Potaissa. L'arte romana in una citta della Dacia, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2016, 336 p.

11. Bălţi. 1818-1944, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017, 204 p. 

12. Și s-a dansat lambada, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, 133 p.

 

Cărţi în colaborare

 

l. Cluj. Monografie, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1980 .

2. Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1982, 345 p.

3. Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. (Bibliotheca Musei Napocensis, V). Cluj-Napoca, 1992, 457 p.

4. Repertoriul arheologic al judeţului Alba (Bibliotheca Musei Apulensis, 2), Alba Iulia, 1995, 271 p.  

5. Istoria României. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, 617 p. (M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor).  (ediţii succesive: Editura Corint, Bucureşti, 2002, 495 p.; Grupul editorial Corint, Bucureşti, 2003, 511 p.; ediţie revăzută şi adăugită: Editura Corint, Bucureşti,  2007, 511 p.)            

6. Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe, 1998, 280 p. 

7. Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior. Judeţul Arad, Timişoara, 1999, 179 p. 

8. Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Sfântu Gheorghe, 2000, 395 p.

9. Istoria Românilor, II. Daco-romani, romanici, alogeni (Academia Română. Secţia de Ştiinţe istorice şi arheologie), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, XXI + 842 p. + 26 pl. (şi ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, XXIII + 996 p. + 30 pl.)

10. Istoria Transilvaniei. I (până la 1541) (coord. I.A. Pop, Th. Nagler), Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003, 373 p. (şi ediţia în lb. engleză The Hystory of Transylvania,  I (until 1541), Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2005, 388 p.)

11. Accademia di Romania din Roma. 1922-2012, Accademia di Romania, Roma, 2012, 211 p. (şi ediţia italiană: Accademia di Romania di Roma. 1922-2012, Accademia di Romania, Roma, 2013, 190  p. (în colab. cu Veronica Turcuş, Iulian M. Damian)

12. Istoria Românilor (coord. D. Berindei, Dorina Rusu), I, Editura Academiei Române -Univers Enciclopedic, București, 2018, 792 p.

13. Arta din România din preistorie în contemporaneitate (coord. R. Theodorescu, M. Porumb), I, Editura Academiei Române - Editura Mega, București - Cluj-Napoca, 2018, 660 p.

 

Volume editate şi coordonate

 

1.Mihail Macrea, De la Burebista la Dacia postromană Repere pentru o permanenţă istorică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, 250 p. (studiu introductiv, note, comentarii, indice).

2. Civilizaţia romană în Dacia (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, XIX), Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1997, 264 p.

3. Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, 2003, 529 p.

4. Corona laurea. Studii în onoarea Doamnei Lucia Ţeposu Marinescu, Bucureşti, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 552 p. (în colab.)

5. Atlas-dicţionar al Daciei Romane, Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2005, 148 p.

6-11. Ephemeris Dacoromana. Accademia di Romania di Roma, XIII (2011) - XVIII (2016), Editura Academiei Române.

12. La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana. A cura di Mihai Barbulescu,  Maurilio Felici e Enrico Silverio (Quaestio, 3),  L'Erma di Bretschneider, Roma, 2017

13. Termele din castrul legionar de la Potaissa, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 424 p.

 

Articole în Lexicoane

 

1. Istros, în Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), V, 1, Artemis Verlag, Zürich - München, 1990, p. 804-806, V, 2, pl. 529.

2. Maris II, în LIMC, VI, 1, Zürich - München, 1992, p. 360 - 361, VI, 2, pl. 181.

3. Turmasgades, în LIMC, VIII, 1, Zürich - Düsseldorf, 1997, p. 98, VIII, 2, pl. 73.

4. Dardanica, în LIMC, VIII, l, Zürich - Düsseldorf, 1997, p. 553.

5 - 13. Antonius, Brutus, Claudius Saturninus, Cocceius Lucius, Diogenes (IV), Eros Zotici, Hermeros, Iulius, Iulius Proclus, în Künstlerlexikon der Antike, I (A-K), München - Leipzig, 2001..

14 - 32.  Guvernatorii şi procuratorii imperiali în Dacia, Aediles, Duumviri, ius Italicum, Oraş roman, Ordo decurionum, Potaissa, Quaestores, Quattuorviri, Scriba, Urbanizarea în Dacia, Cavator gemmarum, Lapidarius, Pictor, Plumbarius,  Sculptor, Sigillarius, Vitrearius, Piese de metal, în Atlas-Dicţionar al Daciei romane, Cluj-Napoca, 2005.

33. Liberaîn LIMC, Supplementum 2009, 1, Artemis Verlag, Düsseldorf, 2009, p. 320-323; Supplementum 2009, 2, p. 158-159.

 

Studii şi articole publicate  în străinătate

 

l. Un aspect des relations interprovinciales entre la Dacie, la Mésie et la T'hrace, în Pulpudeva, 1, Sofia, 1976, p. 218 - 220.

2. Les Principia du camp légionnaire de Potaissa. Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1990, p. 821 - 831.

3. Das römische Legionslager von Potaissa (Rumänien), în Antike Welt. Zeitschrift für Archaeologie und Kulturgeschichte, XXII, l, Mainz am Rhein, 1991, p. 22 - 30.

4. Pondera examinata du camp légionnaire de Potaissa, în Specimina Nova, VII/l, Pécs, 1991, p. 235 - 246.

5. Az "Inscriptiones Romanae" felirattani vonatkozásai, studiu introductiv în volumul Szamosközy István (Stephanus Zamosius), Analecta Lapidum (1593). Inscriptiones Romanae (1598), Szeged, Ed. Scriptum KFT, 1992, p. 9 - 23 (şi în ediţia franceză a aceleiaşi cărţi : Les aspects épigraphiques des "Inscriptiones Romanae")

6. Dakien in der Römerzeit, în Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Sonderausstellung. Museum fur Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt am Main, 1994, p. 53 - 63.

7. Tempus Bonum. Autour d'une inscription de Tyras, în Tranquillitas. Melanges en l' honneur de Tran tam Tinh. Collection "Hier pour aujourd'hui", Quebec, 1994, p. 39 - 45.

8. Africa e Dacia. Gli influssi africani nella religione romana della Dacia, în L'Africa Romana. Atti del X Convegno di studio, Sassari, 1994, p. 1319 - 1338.

9. La religione nella Dacia romana, în Atti. Accademia Peloritana. Classe di lettere, filosofia e belle arti, LXVIII, Messina, 1994, p. 145 - 159.

10. La legio V Macedonica e lo scavo del castrum di Potaissa, în Messana. Università degli Studi di Messina. Facoltà di Lettere e Filosofia, 19, 1994, p. 195 -214.

11. La colonisation à Potaissa et ses effets sur le développement de la ville, în La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain. Actes du IIe colloque roumano-suisse, Bern, 1995, p. 119 - 130.

12. Un ponte per l'eternità, în Traiano ai confini dell'Impero, Ed. Electa, Milano, 1998, p. 132 - 133.

13. Jupiter de Potaissa. Contribution à  l'iconographie jovienne en Dacie, în Agathos Daimon. Mythes et cultes. Etudes d'iconographie en l'honneur de Lilly Kahil. Bulletin de Correspondance Hellenique. Suppl. 38, Athènes - Paris, 2000, p. 355-364 (în colab.)

14. Antichitatea clasică. O privire la cumpăna dintre milenii, în Studii de istorie veche şi medievală. Omagiu Profesorului Gheorghe Postică, Chişinău, 2004, p. 155-162.

15. Religionen i det romerska Dakien, în Guldeskatter Rumänien under 7000 år, Medelhavsmuseet, Stockholm, 2004, p. 53-55.

16. Les inscriptions votives en Dacie: la motivation de la dédicace, în Nov Bălgarski Universitet. Godisnik na departament Sredizemnomorski i iztocini izsledvaniia, II, Sofia, 2004, p. 30-33.

17. Weihgeschenke: Altitalien und Imperium Romanum. III. Donauländische Provinzen, în  Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, I (Processions. Sacrifices. Libations. Fumigations. Dedications), The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2004, p. 408- 416, pl. 116-122.

18.L'art romain dans une ville de province: le cas de Potaissa, în Koryphaioi andri. Mélanges offerts à André Hurst (Recherches et rencontres. Publications de la Faculté des lettres de Genève, 22), Librairie Droz, Genève, 2005, p. 573-585 (în colab.).

19.Ein germanisches Frauengrab aus dem Legionslager von Turda, Rumänien, în Attila und die Hunnen, Stuttgart, 2007, p. 238-241.

20.La sculpture en pierre dans le camp légionnaire de Potaissa, în Les ateliers de sculpture régionaux: techniques, styles et iconographie. Actes du Xe Colloque international sur l'art provincial romain, Arles - Aix-en-Provence, 2009, p.727-734.

21. Collezioni e collezionisti in Transilvania fino al secolo XIX, in Epigrafi romane di Transilvania, raccolte da Giuseppe Ariosti e postillate da Scipione Maffei. Studi e ricerche (a cura di Gian Paolo Marchi e József Pál), Verona, 2010, p. 179-199.

22. Arcobadara, în Latomus, 69,2, 2010, p. 446-455 (în colab. cu S. Nemeti).

23. Libera dans les provinces romaines. Une divinité et plusieurs models iconographique, in Roma y las provincias: modelo y difusión. XI Coloquio Internacional de arte romano provincial, I, „L'Erma" di Bretschneider, Roma, 2011, p. 485-493.

24. In ricordo del Maestro Dinu Adamesteanu,   în Dinu Adamesteanu. L'Uomo e l'Archeologo. Dalla Dobrugia sul Mar Nero alla Siritide sullo Ionio. L'Homme et l'Archéolgue.  De la Dobrugia sur le Mer Noire à la Siritide sul la Mer Ionienne, Taranto, Scorpione editrice, 2012, p. 18-19. 

25.  L'Accademia di Romania in Roma: novanta anni di attività, in Annuario,  54, 2012-2013 (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma), p. 483-488 (in colab. cu Iulian M. Damian).

26. Vasile Pârvan, uomo e professore, in Ephemeris Dacoromana, Roma, XV, 2013, p. 9 - 13.

27. La Lupa in viaggio, în Bollettino di Numismatica. Studi e ricerche, Roma, 2, 2014, p. 116-128 (în colab. cu Șt. Damian)

28. L'ornatrix de Potaissa, în  Akti XII. Međunarodnog Kolokvija o Rimskoj Provincijalnoj Umjetnosti (ed. Ida Koncani Uhač), Pula, 2014, p. 222-225.

29. La chiusura dell'Accademia di Romania (gennaio 1948), în Il Maurolico. Giornale di Storia Scienze Lettere e Arti, Messina, VII, 2015, p. 9-16 (în colab. cu I. Damian).

30. Scatole portasigillo dal campo legionario di Potaissa, în Tra Oriente e Occidente. Miscellanea di studi sul mondo antico (a cura di M. Germani), Frosinone, 2017, p. 14-20.

31. The legionary fortress from Potaissa (Turda). 45 years of archaeological research, în  Visy 75. Artificem commendat opus. Studia in honorem Zsolt Visy (eds. G. I. Farkas, Réka Neményi, M. Szabó), Pécs, 2019, p. 52-69.

 

Studii şi articole publicate în România

 

1. Cultul Dianei în Dacia romană în lumina inscripţiilor, în Buletin ştiinţific studenţesc. Ştiinţe umaniste. Geologie-geografie, Bucureşti, 1970, p. 21 - 32.

2. Două reprezentări inedite ale Dianei, în StudiaUBB, 1, 1971, p. 17 - 21.

3. Despre cultul zeiţei Bendis la daco-geţi, în ActaMN, VIII, 1971, p. 91 - 107.

4. Der Dianakult im römischen Dazien, în Dacia, XVI, 1972, p. 203 - 224.

5. Capiteluri romane din Potaissa, în ActaMN, IX, 1972, p. 477 - 495 (în colab.).

6. Marcus Aurelius Apollinaris, procurator Augusti Daciae Porolissensis, în ActaMN, X, 1973, p. 171 - 179.

7. Reprezentarea uneltelor de pietrar pe un capitel din Napoca, în In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 29 - 34.        

8. Un relief cu inscripţie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum, XII, 1974, p. 587 - 591 (în colab.).

9. Un relief cu muncile lui Hercules din Palatul Augustalilor, în Sargetia, XI - XII, 1974 - 1975, p. 317 - 322 (în colab.).

10. O descoperire epigrafică în castrul de la Potaissa, în SCIVA, XXVI, 4, 1975, p. 571 - 576 (în colab.).

11. Pilastrul cu divinităţi din Napoca şi unele aspecte ale arhitecturii sepulcrale în Dacia, în AIIA Cluj-Napoca, XIX, 1976, p. 267 - 274.

12. Atestări ale Parcelor pe teritoriul Daciei romane, în ActaMN, XIII, 1976, p. 177 ­-189 (în colab.).

13. Personificările în religia romană din Dacia. Personificarea noţiunilor abstracte şi a valorilor morale, în AIIA, XX, 1977, p. 269 - 286.

14. Capiteluri romane din Dacia intracarpatică, în Sargetia, XIII, 1977, p. 229 - 261.

15. Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), în ActaMN, XIV, 1977, p. 173 - 194.

16. Cultul lui Hercules în Dacia romană (II), în ActaMN, XV, 1978, p. 219 - 233.

17. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971- 1976), în Potaissa, I, 1978, p. 5 - 15 (în colab.).

18. O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa, în Potaissa, I, 1978, p. 17 -20 (în colab.).

19. Cella vinaria de la Potaissa, în ActaMN, XVI, 1979, p.101 - 126 (în colab.).

20. Cultul lui Saturnus în Dacia, în Apulum, XVII, 1979, p. 215 - 223 (în colab.).

21. La culture spirituelle romaine et la romanisation des Daco-Gètes, în Actes du IIe Congrès International de Thracologie, Bucarest, II, 1980, p. 259 - 264.          

22. Potaissa după mijlocul secolului al III- lea, în Potaissa, II, 1980, p. 161 - 187.

23. Evoluţia cercetărilor privind Potaissa romană, în Potaissa, II, 1980, p. 283 - 296.

24. Relieful "narativ" în Dacia, în ActaMN, XVIII, 1981, p. 455 - 460.

25. Un mormânt din epoca migraţiilor în castrul de la Potaissa, în Muzeul National, VI, Bucureşti, 1982, p. 137 - 142.

26. Lecţia lui Vasile Pârvan, în Potaissa, III, 1982, p. 9 - 13.

27. Cercetările arheologice în castrul de la Potaissa (1977 - 1982), în Potaissa, III, 1982, p. 13 - 20 (în colab.).

28. Castrul roman de la Turda, în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1982, p. 24 - 31.

29. Bibliotheca Bodmeriana, în Biblioteca şi Învăţământul, Cluj-Napoca, VIII, 1984, p. 455 - 459.

30. Monumente din Dacia într-un recent lexicon mitologic, în AIIA, XXVII, 1985 -­1986, p. 517 - 522.

31. Întrunirea Comitetului Ştiinţific Internaţional al Lexiconului Iconografic al Mitologiei Clasice, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, Bucureşti, 3, 1987, p. 100 - 103.

32. Tempus Bonum. În jurul unei inscripţii din Cetatea Albă, în EphNap, I, 1991, p. 179 - 183.

33. Inscripţiile dintr-un templu de la Potaissa, în EphNap, II, 1992, p. 111 - 124 (în colab.).

34. Inscripţii inedite din Dacia într un manuscris zamosian, în EphNap, III, 1993, p. 169 - 183.

35. Les inscriptions d'un temple de Potaissa, în La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain. Actes du Ier Colloque Roumano-Suisse, Cluj-Napoca, 1993, p. 47 - 62 (în colab.).

36. Pondera examinata din castrul legionar de la Potaissa, în Din istoria Europei        romane, Oradea, 1995, p. 137 - 144.

37. Les scènes mythologiques en Dacie romaine - éléments de la culture classique, în Ommagio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 141 - 146.

38. Païens et chretiens en Dacie au milieu du IIIe siècle, în Transylvanian Review, V, 3, 1996, p. 32 - 37.

39. Mihail Macrea. A Lesson in Discernment, în Transylvanian Review, V, 3, 1996, p. 38-42.

40. Iupiter de la Potaissa. Contribuţii la iconografia ioviană în Dacia, în Civilizaţia romană          în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 138 - 156 (în colab.).

41. Cultes et croyances dans le milieu rural en Dacie, în La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain. Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse, Tulcea, 1998, p. 197-206.

42. The Baths of the Legionary Fortress at Potaissa, în Roman Frontier Studies, XVII, Zalău, 1999, p. 431 - 441 (în colab.).

43. Traian şi "descoperirea" Daciei, în Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 32 - 39.

44. Interpretări arheologice, în Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Deva, 2001, p. 371 - 382.

45. Magiştri şi discipoli, în Simpozionul "In memoriam Dumitru Tudor". Universitatea de Vest Timişoara. Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie, BHAUT, IV. Timişoara, 2001, p. 7-8.

46. Toporul preistoric cu inscripţie de la Sucidava, în Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea dicata, Zalău, 2001, p. 203 - 206.

47. Trajan et la "découverte" de la Dacie, în Transylvanian Review, X, 2, 2001, p. 59 - 65.

48. Paleocreştinismul în România. Probleme metodologice şi aspecte istoriografice româneşti şi străine, în Slujitor al bisericii şi al neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, Cluj-Napoca, 2002, p. 171 - 178.

49. Ofrandele în religia romană din Dacia, în  Anuar (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj- Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă), V, 1998-2000, Cluj-Napoca, 2000 (2003), p. 56 - 64.

50. Archäologische aufzeichnungen im Jacques Bongars' Reisetagebuch, în Studia Antiqua et Archaeologica (Iaşi), IX, 2003, p. 381-386.

51. Emil Condurachi - 90 de ani de la naştere, în  Cercetări arheologice (Muzeul Naţional de Istorie a României), XII, 2003, p. 32-33.

52. Ritualuri la înmormântare, în Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, 2003,  p. 19 - 43 (în colab.)

53. Ritualuri periodice, în Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, 2003,  p. 83 - 91.

54. Signum originis, în Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, 2003,  p. 164 - 169.

55. Hercules şi Mercurius gubernator, în Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, 2003,  p. 282 - 293.

56. Roman Dacia, în Antique Bronzes in Romania (The 16th International Congress of Antique Bronzes. Exhibition Catalogue), Bucharest, 2003, p. 20 - 29.

57. Inscriptions votives pour les génies protecteurs dans le camp légionnaire de Potaissa, în Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, p. 375-379.

58. Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa, în Studia Historica et    Archaeologica in honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara, 2004, p. 27-33 (în colab.)

59.  Les bronzes antiques de Roumanie. Collections et recherches, în The antique bronzes: typology, chronology, authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 2004, p. 49-55.

60. Arheologia, muzeul şi societatea, în Revista Muzeelor,  XXXX, 1-2, 2004, p. 5-8.

61. Numen în inscripţiile votive din Dacia , în Corona laurea. Studii în onoarea Doamnei Lucia Ţeposu Marinescu, Bucureşti, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, p. 85-89.

62. Noi şi antichitatea clasică, în Doctor honoris causa Prof. univ. Mihai Bărbulescu, Universitatea de Vest, Timişoara, 2006, p. 25-36.

63. Cultele egiptene la Potaissa,  în Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, p. 351-360.

64. Un „semicentenar al Daciei" în anii 157-158 ?, în Simpozionul internaţional „Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul roman", Timişoara, 2006, p. 126-134.

65. Territorium Arcobadarense, în Ephemeris Napocensis, XVI-XVII, 2006-2007, p. 107-118 (în colab.).

66. Neue Paraderüstungen aus Dakien, în Acta Musei Napocensis, 43-44/I, 2006-2007, p. 211-231 (în colab.).

67. Noi piese de armură de paradă din Dacia, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 54, 1-2, 2009, p. 70-99 (în colab.).

68. Strategia cercetării arheologice în România. Epoca romană, în Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 31-33.

69. In memoriam Mihail Macrea, în Studii de istorie economică a Daciei romane, Timişoara, 2008, p. 11-13.

70. Libera. Aspecte iconografice, in Studii de istorie si arheologie. Omagiu cercetatorului dr. Eugen Iaroslavschi, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 174-186.

71. Numismatică şi arheologie. Etape constructive şi demolarea castrului de la Potaissa în lumina descoperirilor monetare, în Identităţi culturale locale şi regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică. In memoriam Alexandri V. Matei (ed. H. Pop, I. Bejinariu, S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan), Ed. Mega - Ed. Porolissum, Cluj-Napoca, 2010 (2012), p. 443 - 453 (în colab. cu Mariana Pîslaru).

72. History of epigraphic research regarding Potaissa,  în Scripta Classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata (ed. I. Piso, Viorica Rusu-Bolindeț, Rada Varga, Silvia Mustață, Eugenia Beu-Dachin, Ligia Ruscu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011 (2013), p. 221-230.

73. Castrul roman de la Turda în Evul Mediu și în epoca modernă, în Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (coord. I. Bolovan, O. Ghitta), Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 331-342.

74. Le mobilier et la vaisselle représentés sur les monuments funéraires de Dacie, în Dacia, N.S., LX, 2016, p. 183 -199.

75. Coroana românilor de la Columna lui Traian, în Revista Istorică, XXVIII, 2017, 1-2, p. 133-160.

76. Anul 1968, în Echinox 50, Cluj-Napoca, 2018, p. 319-322.

77. L'eau dans le camp légionnaire de Potaissa. La consommation et l'approvisionement,  în  La Dacie et l'Empire Romain. Mélanges d'épigraphie et d'archéologie offerts à Constantin C. Petolescu, București, 2018,  p. 195-211.

78. Praetentura dextra în castrul de la Potaissa, în Termele din castrul legionar de la Potaissa (coord. M. Bărbulescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 13-37.

79. Termele, în Termele din castrul legionar de la Potaissa (coord. M. Bărbulescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 38-107.

80. Etape de funcționare. Circuitul termal. Militarul în terme, în Termele din castrul legionar de la Potaissa (coord. M. Bărbulescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 148-154.

81. Apa în castrul legionar de la Potaissa. Consum și alimentare, în Termele din castrul legionar de la Potaissa (coord. M. Bărbulescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 155-167 (în colab. cu F. Fodorean).

82. Monumente epigrafice și sculpturale, în Termele din castrul legionar de la Potaissa (coord. M. Bărbulescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 313-321.

83. Simbolismul funerar la Potaissa. Două scene rare, în Din grădina Hesperidelor:          în amintirea profesorului Adrian Husar Editura University Press, Târgu Mureș2018   (2019), p. 35-49.

 

 

             La acestea se adaugă cca 160 recenzii, rapoarte de cercetări arheologice, prefeţe, introduceri, note, necroloage, lucrări separate de popularizare, articole în reviste de cultură, interviuri.

  •