CV
Prof. dr. Mihai BĂRBULESCU

Prof. dr. Mihai BARBULESCU

Născut 29 sept. 1947, Oradea.

Studii: Liceul „Emanuil Gojdu" Oradea (1961-1965);  Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (1965-1970). Doctor în Istorie (1986).

Activitate profesională. Cercetător ştiinţific (1970-1992) la Institutul de Istorie şi Arheologie al Academiei Române, Cluj-Napoca. Conferenţiar (1992), profesor universitar (1994) la Catedra de Istorie Antică şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Conducător ştiinţific de doctoranzi (1995). Membru în Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze archeologiche e storiche, Università degli Studi di Messina (din 2009).

 Din 2008 director al Accademia di Romania, Roma.

Domenii de competenţă: Istoria şi arheologia Daciei romane. Spiritualitate antică (religie, arte plastice). Istorie şi arheologie militară. Epigrafie.

 Alte activităţi ştiinţifice şi administrative. Membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional al Lexicon Iconographicum  Mythologiae Classicae şi Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (Basel) (din 1985).

           Membru în Comitato scientifico del Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze Storiche (din 2009).

            Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie (din 1991). Preşedinte al Comisiei Naţionale de Arheologie (2003 - 2008).

            Decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai" (1996- 2000). Şeful Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie, Universitatea „Babeş-Bolyai" (1996 - 2007). Director al Institutului de Studii Clasice al Universităţii „Babeş-Bolyai" (din 1997).

            Membru corespondent al Academiei Române (2010).

            Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca (din 2010)

            Membru în redacţiile  ori în consiliile de conducere a 12 reviste ştiinţifice şi de cultură din România, Italia şi Spania, printre care „Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne", Academia Română,   Bucureşti; „Ephemeris Dacoromana", Accademia di Romania, Roma;  „Studia Historica. Historia Antigua", Universidad de Salamanca.       

Distincţii şi premii. Premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române (1987). Ordinul Naţional „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler (2003).  Premiul „Emil Condurachi" al  Ministerului Culturii şi Cultelor (2004). Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2006). Premiul „Annasilao" per la ricerca (Premio „Salvatore Calderone"), Reggio Calabria (2009). Diverse premii şi distincţii ale Universităţii „Babeş-Bolyai", ale Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi şi ale Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor.

  •