18 ianuarie – 3 februarie 2023

În atenția doctoranzilor care doresc să participe la mobilități de scurtă durată

Studenții doctoranzi care doresc să participe la mobilități de scurtă durată sunt rugați să verifice lista cu universitățile partenere, să se informeze asupra programelor doctorale oferite de acestea și să transmită un e-mail până în data de 2 februarie 2023 la simona.dombi@ubbcluj.ro cu numele universității la care ar dori să facă stagiul, pentru a se putea încheia contractele de colaborare, etapă premergătoare selecției.