9 ianuarie – 17 februarie 2023

Perioada de înscriere la Modulul II al cursului postuniversitar de Cultură umanistă și mediul digital

Admiterea se va desfășura în perioada 9 ianuarie - 17 februarie 2023 prin depunerea/trimiterea dosarelor.

Dosarele trebuie să conțină:

a). Fişa de înscriere completată

b). Declarație de consimțământ completată

c). Copii simple ale:

  • cărţii de identitate;
  • diplomei de bacalaureat şi foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu);
  • diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole);
  • certificatului de naştere.

d). dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (dacă taxa de admitere se achită prin poştă vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere PU").

 

Aceste acte se vor aduce/trimite într-un dosar plic la adresa:

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se poate plăti fie la secretariatul facultății, fie în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849.

Durata cursului este de un semestru, iar  taxa este de 1100 lei.

 

Cursanții care au parcurs modulul I trimit pentru înscrierea la modulul II doar fișa de înscriere și dovada plății taxei de admitere.

 

Detalii suplimentare la telefon: 0264405300, interior 5275, persoană de contact: Loredana Nemeth.