5 – 17 octombrie 2022

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Consiliile Școlilor Doctorale

Posturile vacante pentru reprezentanții studenților în Consiliile Școlilor Doctorale sunt următoarele:

 

 - 2 studenți doctoranzi ai Școlii Doctorale de Filosofie,
 - 2 studenți doctoranzi ai Școlii Doctorale de Relații internaționale și Studii de Securitate,
 - 1 student doctorand al Școlii Doctorale de „Istorie. Civilizație. Cultură”,
 - 1 student doctorand al Școlii Doctorale de Studii de Populație și Istoria Minorităților.
 
Calendar:
4-6 octombrie - Depunerea candidaturilor (ora 12:00)
7 octombrie - Afișarea candidaturilor
11 octombrie - Anunțarea candidaturilor neeligibile
12-13 octombrie - Depunere și rezolvarea contestațiilor pentru candidații declarați neeligibili
14-15 octombrie - Desfășurarea alegerilor (online)
15 octombrie - Afișarea rezultatelor parțiale
16 octombrie - Depunerea contestațiilor (ora 18:00)
17 octombrie - Afișarea rezultatelor
 
Depunerea dosarului de candidatură se va face printr-un e-mail trimis la adresa: andi.alupei@stud.ubbcluj.ro. În mail trebuie anexate documentele aferente dosarului de candidatură:
- Curriculum Vitae
- Scrisoare de intenție

- Declarație de candidatură