3 – 12 octombrie 2022

Alegeri Consiliul Școlii Doctorale Istorie. Civilizație. Cultură

I. Calendarul organizării alegerilor pentru funcția de director și cea de membru în consiliul școlii doctorale este cel stabilit de către Consiliul de administrație al UBB (vezi Anexa 1);

II. Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor școlilor doctorale a fost aprobată prin HS nr. 70/20.06.2022 (vezi Anexa 2);

III. Depunerea dosarelor de candidatură – atât pentru consiliu, cât și pentru funcția de director (în Metodologie se găsesc listele cu ce trebuie să cuprindă fiecare dosar) – se va face la Registratura UBB în perioada stabilită. Se va scrie pe dosar: pentru Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”.

Lista candidați