16 mai – 15 iunie 2022

Sesiune de lichidare pentru anul III nivel licență, respectiv anul II nivel master

Calendar:

Depunerea cererilor: până în 7 iunie 2022 (fie la secretariatul facultății - program cu publicul: 9 -12, fie pe adresele de e-mail ale secretarelor de specializare)

Achitarea examenelor: până în 9 iunie 2022 (după primirea confirmării din partea secretariatului)

Programarea sesiunii: 10 iunie 2022

Desfășurarea examenelor: 13-19 iunie 2022

 

Conform Art. 28 din Regulamentul de credite transferabile au dreptul să participe la această sesiune studenții din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depășesc 20. Consiliile facultăților pot decide organizarea unei sesiuni de restanțe înaintea perioadei de înscriere la prima sesiune de licență. Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.