11 – 16 mai 2022

Premiile Excellentia

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai organizează cea de-a noua ediție a Premiilor Excellentia. Proiectul își propune premierea studenților (nivel licență și masterat), studenților doctoranzi și cadrelor didactice, respectând principiul multiculturalității.

Astfel, în semn de recunoștință pentru prestația didactică și științifică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedită în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, dorim să acordăm titlul de Profesor Excellentia câte unui cadru didactic universitar din fiecare facultate. De asemenea, pentru eforturile depuse în cercetare, pentru activitatea didactică, dar și pentru implicarea în viața studențească vom acorda titlul de Student Doctorand Excellentia câte unui student doctorand din fiecare școală doctorală. Similar, în semn de recunoaștere a performanţei academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să acordăm titlul de Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți, respectând cele trei linii de studiu din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Calendarul celei de-a noua ediții a Premiilor Excellentia este următorul:

• 9-16 mai (ora 18:00): Nominalizarea cadrelor didactice universitare și a studenților (licență, masterat, doctorat), concomitent cu constituirea Comisiilor de Evaluare și stabilirea criteriilor de ierarhizare de către Comisia de Evaluare la nivel de facultate, acolo unde este necesar

• 18-23 mai (ora 23:59): Depunerea documentelor necesare evaluării de către studenți (licență, masterat, doctorat) și cadrele didactice nominalizate

• 24-27 mai (20:00): Întrunirea Comisiilor de Evaluare la nivel de facultate și evaluarea persoanelor nominalizate

• 18-27 mai (ora 23:59): Votarea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice universitare

Selectarea câștigătorilor Premiilor Excellentia se va realiza în 3 etape:

1. Nominalizarea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice universitare

Timp de 8 zile, toți studenții (licență, masterat, doctorat) comunității Universității Babeș-Bolyai pot trimite nominalizări pentru fiecare categorie, completând formularul disponibil pe site-ul oficial CSUBB. Fiecare persoană va putea nominaliza maximum 2 persoane pentru fiecare categorie Excellentia (i.e. maximum 2 studenți, maximum 2 studenți doctoranzi, maximum 2 cadre universitare didactice) din facultatea în cadrul căreia este înmatriculată.

2. Procedura de vot

Pentru fiecare facultate, toate persoanele nominalizate vor putea fi votate de către membrii comunității academice. Votul va fi organizat electronic, pe site-ul oficial CSUBB.

3. Jurizarea studenților și a cadrelor universitare

Comisia de Evaluare de la nivelul fiecărei facultăți va evalua dosarul de activitate al fiecărei persoane nominalizate. Punctajul maxim acordat de comisie este de 100 de puncte.

 

Regulamentul proiectului și formular nominalizări

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa la excellentia.contact@gmail.com