22 decembrie 2021 – 16 ianuarie 2022

Sesiunea a doua de înscriere în proiectul POCU 130584 - Smart Student for Future - 2022

Începând cu 6 ianuarie 2022 va începe sesiunea a II-a de înscriere în proiectul POCU SMART Student for Future!

Proiectul se adresează studenţilor de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Litere şi Facultatea de Psihologie și Științele Educației, care au disciplina Practică de specialitate în contractul de studii pe anul în curs și sunt înmatriculați în anul 1-2 licență sau 1 masterat. Dintre oportunităţile şi beneficiile oferite de înscrierea în grupul ţintă al proiectului menţionăm: posibilitatea de a face stagiul de practică la operatori economici în domenii de specializare inteligentă și potențial competitiv; dobândirea de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională; participarea la cursuri de antreprenoriat şi/sau dezvoltare personală, ateliere de scriere de proiecte sau de scriere academică, consiliere profesională, posibilitatea de a face parte din clusterele SMART; un kit al studentului; premii în valoare de 600 de lei; excursii/practică de teren etc.

Pentru înscrierea în proiect sunt necesare următoarele:

1. Copie după cartea de identitate

2. CV europass

3. Anexa 1- Cerere înscriere proiect

4. Anexa 2- Formular grup țintă

5. Anexa 3 – Declarație GDPR

6. Anexa 4 – Declarație dublă finanțare

 

Metodologia de selecție în grupul țintă şi anexele 1-4 pot fi accesate aici.

 

Calendarul de înscriere este următorul:

Perioada înscriere: 6-16 ianuarie 2022

Selecția studenților: 17-18 ianuarie 2022

Comunicarea rezultatelor provizorii: 19 ianuarie 2022

Contestații: 20-21 ianuarie 2022

Comunicarea rezultatelor finale: 21 ianuarie 2022

Asumarea prin semnătură a contractelor de către studenții admiși: 23-31 ianuarie 2022

Documentele solicitate vor fi trimise la adresa smart.granturi@ubbcluj.ro, precizând în subiect facultatea la care sunteți înmatriculați. Tot aici puteţi adresa întrebări sau puteţi solicita informații suplimentare.