8 iulie – 30 septembrie 2021

Finalizarea burselor speciale pentru activitatea științifică acordate în anul universitar 2020-2021

Fiecare bursier va depune raportul final doar în format electronic, în Aplicația pentru depunerea dosarelor de burse (https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro), printr-o modalitate similară cu cea de la depunerea aplicației, în intervalul 12.07.-10.08.2021 (an terminal), respectiv 01-30.09.2021 (an intermediar). Dosarul de finalizare va conține raportul științific final (format liber) semnat de către bursier și de către coordonatorul științific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezintă valorificarea rezultatelor științifice obținute (lucrări publicate sau transmise spre publicare cu includerea confirmării editoriale de primire/accept de publicare, prezentări la conferințe/comunicate, programul conferințelor în care să fie evidențiat numele bursierului, diploma de participare etc.) și din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor contractuale.