7 aprilie 2021 → 21 aprilie 2021

Rezultate provizorii sesiunea a II-a de selecție grup țintă Smart Student for Future!

Rezultate provizorii sesiunea a II-a selecție Grup Țintă Smart Student for Future!
Eventualele contestații se pot trimite până în data de 8 aprilie 2021, la adresa de e-mail smart.granturi@ubbcluj.ro
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DECLARAȚI NEELIGIBILI
În conformitate cu prevederile Cererii de Finanțare a proiectului și a Metodologiei de selecție a studenților în grupul țintă, nu pot fi admiși studenți în grupul țintă al proiectului dacă:
- sunt înmatriculați în ani terminali (nivel licență/master), activitățile proiectului desfășurându-se până în luna noiembrie a anului 2021;
- nu au prevăzută disciplina Practică în Planul de învățământ pentru anul universitar 2020-2021;
- nu au domiciliul în regiuni defavorizate.
 
« Anunţuri