8 ianuarie – 3 martie 2021

Burse ACBS în Republica Federală Nigeria

Oportunitate de burse!
Agentia de Credite si Burse - ACBS ofera 5 burse pentru anul universitar 2021-2022, în baza Protocolului de aplicare a Acordului de cooperare și schimburi în domeniile culturii și învățământului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria. Cele 5 burse se acordă pentru studii universitare complete la instituții de învățământ superior și în instituții cu profil etnic, în cazul în care condițiile de admitere cerute de instituțiile respective sunt îndeplinite. Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializări/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state și al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii.
Partea primitoare asigură:
- Învățământ gratuit, cazare gratuită în căminele studențesti, o sumă lunară care să acopere costul cărților, masa la cantine studentești, cheltuielile de transport intern aprobate și tratamentul medical gratuit în caz de urgență.
- Pe timpul vacanțelor sau în cazul închiderii instituțiilor, partea primitoare va face aranjamentele necesare pentru hrana și cazarea bursierilor.- Scutirea, pe durata bursei de la plata taxelor de viză și a permisului de ședere.
Partea română, asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur), și o sumă în valută ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.
Pentru condițiile de eligiblitate, detaliile dosarului de candidatură, și pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: diana.cosma@ubbcluj.ro.
Data înscrierii la concurs se consideră:
A) Data înregistrării la Registratura ACBS, pentru dosarele depuse personal sau prin curier.
B) Data încărcării pentru cele transmise prin platofrma online.
Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatură este: 03.03.2021.