30 septembrie 2020 → 31 mai 2021

Cerere de restituire a taxei în cazul glisării pe un loc bugetat

Candidaţii care au glisat de pe loc cu taxă pe loc bugetat
pot solicita returnarea primei tranşe a taxei de şcolarizare prin completarea unei CERERI şi anexarea extrasului de cont din care să se vadă efectuarea plăţii, precum şi a unei copii a cărţii de identitate. În cazul în care plata s-a făcut dintr-un alt cont decât cel al solicitantului, se anexeză şi o copie a buletinului posesorului contului. Toate documentele se trimit pe adresa: simona.dombi@ubbcluj.ro
 
« Anunţuri